Casa IRPA ●
● Informació
Ubicació / Castelló
Any / 2022

Casa IRPA. Reforma integral en el centre de Castelló


Reforma integral d’habitatge. Redistribució completa amb objectius clars, optimitzar l’espai i introduir la major quantitat de llum possible, ja que es tracta d’un habitatge en un primer pis on gran part de la seua superfície aboca a dos patis interiors amb limitada llum natural.

La transformació aconsegueix passar de dues habitacions, un bany i un lavabo, a tres habitacions, dos banys i una galeria. La cuina i la zona de dia s’han fusionat en un espai obert que mira a l’avinguda, reduint els espais destinats a distribució i posant en valor l’ornament original existent.

El nou disseny, manté en tot moment la gran altura dels sostres, juga amb ella, assegurant una qualitat espacial en cadascuna de les estades i la utilitza en algunes zones per a albergar les instal·lacions, el pas d’aquestes i alguns elements de magatzematge

Reforma i rehabilitació

Casa IRPA

/ Millora energètica

Es millora i dignifica l’envolvent mitjançant el seu aïllament i canvi de fusteries, s’instal·la aerotèrmia per a ACS y per a calefacció per radiadors i es col·loca una bomba de calor eficient per conductes per a climatització, realitzant una significativa millora energètica.

Restaurant Arre ●