Restaurant Arre ●

Restaurant Arre

Qui va dir que a Castelló no hi ha llocs dignes de visitar?

“Conten que, quan els antics propietaris van contemplar la transformació i van percebre com s’havien respectat els seus elements més valuosos, es van mostrar agraïts i van plorar d’emoció.

Esperanza Molina / Castellón Información

● Informació
Ubicació / Carrer Antoni Maura, Castelló
Superfície / 42-46 comensals
Any / 2020-2022

Rehabilitació del Forn del Canyaret i adecuació com a restaurant


Rehabilitació i restauració del Forn del Canyaret, i la seva adequació per a albergar un restaurant. Es tracta d’un Bé de Rellevància Local catalogat, del segle XIV. d’alt valor patrimonial, històric i etnològic, en el centre de Castelló. Havent estat un edifici de producció i despatx de pa i forn durant la major part de la seva existència. Tenint a més, en l’actualitat, un alt valor sentimental en la consciència dels veïns.

Un dels principals objectius de la intervenció ha estat posar en valor les imponents arcades gòtiques, el majestuós forn morú i l’arc escarser que li precedeix, estant aquests element protegits, però també s’ha posat en valor l’estructura de forjats unidireccionals amb bigues i cairats de fusta i l’edifici en el seu conjunt. Entenent que, independentment de la protecció, tot el conjunt té fins i tot més valor, integrant est en l’estètica i el funcionament del restaurant.

Projecte molt extens des de principi a fi, amb una fase d’anàlisi prèvia per a conèixer l’estat de l’estructura, els elements constructius i comprendre les diferents intervencions interiors realitzades al llarg dels anys, que havien ocultat gran part dels elements a preservar i posar en valor.

Reforma i rehabilitació

Restaurant Arre

Estat previ

Fase de disseny

Vam realitzar una fase de disseny mot laboriosa perquè el futur restaurant i les seves necessitats poguessin tenir cabuda alhora que es significava l’edifici i es posaven en valor els seus elements. Donant compliment a l’extensa normativa requerida per a la seva activitat, i alhora obtenint el vistiplau de les diferents administracions.

COMPLEXITAT TÈCNICA

Va haver-hi una amb gran complexitat tècnica, tant en la fase de projecte com en la direcció d’obra, ja que la longeva estructura, malgrat no presentar problemes d’estabilitat, sí que presentava algunes zones que requerien ser consolidades, unes altres havien de ser reforçades estructuralment i altres que demanaven des de fa anys una rehabilitació. A sumar-li les més que probables sorpreses que en tota intervenció d’un edifici històric pots trobar.

COORDINACIÓ DE NECESSITATS COMPLEXES

Un altre dels grans reptes d’aquesta intervenció ha estat la coordinació de l’arquitectura amb la necessitat d’albergar maquinària de gran volum degut al requisit de tenir una barbacoa tipus coreana en cada taula, i amb la resta d’instal·lacions. Tota la maquinària d’extracció i clima s’ha aconseguit ocultar jugant amb el volum de l’edifici. Els tubs s’han disposat de tal forma que conjuguen molt bé amb l’estètica final, discorrent per l’interior de l’edifici, en planta baixa, i completament ocults en planta primera.

El resultat final, i les sensacions que produeix el visitar-lo, són més que satisfactoris i molt concorde al producte gastronòmic que en el restaurant s’ofereix.

Casa SF ●