Restaurant Arre ●
2020-2022 Reformes, Rehabilitació
Casa IRPA ●
2022 Reformes, Rehabilitació
Casa SF ●
2021 Reformes, Rehabilitació
Restaurante Arre - Voravia arquitectes
Casa IRPA Reforma integral | Voravia Arquitectes Coop V
Casa San Francisco / Voravia Arquitectes Coop V.