Casa SF ●

Casa SF

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres en centre històric

● Informació
Ubicació / Castelló
superfície / 200 m2
Any / 2021

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres en centre històric


Situada en una zona de raval del segle XVIII-XIX de parcel·lació tradicional d’estretes façanes i gran profunditat de parcel·la, ací ens trobem una proporció de 3,15 x 25 m.

Es tracta d’una estructura en la qual l’habitatge mira al carrer i respecte a aquesta, va perdent altura a mesura que s’avança cap al pati posterior, que la separa d’un altre volum construït al fons que antigament albergava el corral.

Ens trobem una planta baixa quasi sense il·luminació natural i mal distribuïda al haver-se tapat el pati original i haver-se construït diversos elements que, malgrat donar servei a l’habitatge i intentar ampliar la superfície útil, provocaven que els altres espais foren molt menys funcionals i amplis, sense tindre ventilació adecuada. A més de que la seua mínima qualitat constructiva provocava problemes.

Reforma i rehabilitació

● Casa SF

IL·LUMINACIÓ NATURAL

Un dels objectius d’aquest projecte era il·luminar amb la major quantitat de llum natural possible la planta baixa recuperant el pati original.Es dissenya aquest espai obert, de manera que funcione com un articulador entre les diferents zones, tant en planta baixa com en planta 1r i il·lumine al màxim les estades de la zona de dia.

PATI PERCEPTIBLE QUE RETORNA A L’ORIGEN

Aquest nou pati és un espai versàtil, que proporciona a la zona de dia una gran qualitat arquitectònica, on l’interior i exterior es dilueixen en funció de les necessitats d’ús de l’espai a cada moment. Es pot obrir el seu tancament de grans fulles corredisses per a sumar l’espai exterior a l’interior o mantindre’l com a espai independent, sempre aprofitant la llum provinent de l’orientació sud que arriba a través de l’interior de la poma urbana.

RESTAURACIÓ, REUTILITZACIÓ I MILLORA ENERGÈTICA

Es posa en valor la preciosa estructura existent de cairat metàl·lic i entrebigat de revoltó, tornant a deixar-la visible i restaurant-la, emmarcant la seua mirada amb els mínims falsos sostres proposats per a albergar les instal·lacions i il·luminació.

Es restaura la porta principal de fusta i es reutilitzen algunes existents, Gaudint de la seua bellesa.

Es restaura i es renova energèticament tota l’envolupant de l’habitatge, introduint aïllament, renovant les fusteries, i col·locant un sistema de aerotèrmia per a ACS i bomba de calor d’alta eficiència per a climatització per conductes.

A més, mitjançant un sistema de Ventilació Mecànica Controlada (VMC) amb Recuperador de Calor, es proporcionen unes qualitats de ventilació i qualitat de l’aire òptimes i es disminueix encara més el cost energètic, fent d’aquesta un habitatge eficient amb una gran qualitat de l’ambient interior.

Casa IRPA ●